Jak zwiększyć efektywność energetyczną budynku za pomocą izolacji

Izolacja budynku polega na osłonie go przed stratą ciepła oraz hałasem z zewnątrz. Może być utworzona z rozmaitych surowców, jak na przykład wełna mineralna, styropian czy pianka poliuretanowa. Przy użyciu właściwej izolacji, budynek jest porządniej zabezpieczony przed mrozem zimą ale również przed skwarem latem, co przekłada się na niższe rachunki za grzanie i klimatyzację. Izolacja może być sporządzona na przeróżnych pułapach budynku, jak na przykład: ściany, dach bądź posadzka. Warto wziąć pod uwagę, że im lepsza izolacja, tym niższe koszty eksploatacji budynku ale także mniejsze emisje CO2 do atmosfery.

Izolacja budynku jest również ważna dla komfortu akustycznego domowników. Dobra izolacja dźwiękowa pozwala na obniżenie gwaru dochodzącego z zewnątrz, co jest przede wszystkim ważne w centrach miast bądź przy ruchliwych drogach. Izolacja akustyczna może być sporządzona na przykład przy użyciu wyjątkowych mat dźwiękochłonnych czy też izolacji akustycznej wykorzystywanej w ścianach.

Znaczące jest aby, izolacja budynku była wykonana ściśle z obligatoryjnymi przepisami i normami. W Polsce obowiązuje przepis Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim muszą odpowiadać budynki i ich usytuowanie, które charakteryzuje żądania dotyczące izolacji termicznej i akustycznej budynków.

Dodatkowym istotnym elementem izolacji budynku jest protekcja przed wilgotnością ale również powstawaniem grzybów i pleśni. Wilgoć może powodować osłabienie konstrukcji budynku a także ujemnie oddziaływać na zdrowie współlokatorów. Ażeby ustrzec się tego typu kłopotów, trzeba dobrze izolować fundamenty, ściany piwniczne ale również stropodachy.

Izolacja budynku również ma oddziaływanie na efektywność energetyczną budynku. Budynki przyzwoicie zaizolowane pozwalają na zredukowanie zużycia energii i emisji gazów cieplarnianych. Warto zwrócić uwagę na to, że podwyższenie skuteczności energetycznej budynku to nie tylko korzyści dla otoczenia, lecz dodatkowo dla portfela współlokatorów.

Jednym z najważniejszych składników izolacji budynku jest izolacja termiczna. Izolacja cieplna pozwala na protekcję przed utratą ciepła z budynku do otoczenia. Dzięki temu, mieszkańcy mogą cieszyć się odpowiednią temperaturą wewnątrz budynku przy niższych wydatkach grzania. Izolacja cieplna może być sporządzona przykładowo za pomocą wełny mineralnej, styropianu bądź pianki poliuretanowej.

Izolacja cieplna może być utworzona na rozmaitych pułapach budynku, takich samych jak: ściany, dach lub podłoga. W przypadku ścian zewnętrznych, istotne jest aby izolacja była przeprowadzona stosownie grubo i należycie zamontowana. W wypadku dachu, izolacja powinna być zrealizowana na kompletnej powierzchni, dodatkowo na skosach i okapach.

Należałoby rozważyć, że izolacja cieplna ma również dodatni wpływ na skuteczność energetyczną budynku, umożliwia na zminimalizowanie zużycia energii i emisji gazów cieplarnianych. W Polsce obowiązuje rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych którym powinny współgrać budynki i ich położenie, które określa wymagania dotyczące izolacji termicznej budynków.

Reasumując należałoby zaakcentować, że izolacja budynku jest jednym z najważniejszych czynników wpływających na komfort i bezpieczeństwo lokatorów. Wobec tego należałoby poświęcić adekwatną uwagę na izolację już na etapie projektowania i budowy budynku, żeby cieszyć się komfortem i oszczędnościami w późniejszym czasie.