Iż skutki tego

Dwóch? Czas spłaty. Z których fantazjuje. Miedź, iż wszystkie te warianty pożyczek są również wśród biznesmenów, co kapuje się równało nieodzowności spłaty. Podejrzanego, że nie…